• 18 กุมภาพันธ์ 2563 รับสมัครชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
  • 17 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมใจลดประมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
  • 17 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งรถเก็บขยะของเทศบาล ได้เกิดการชำรุด
เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย 989 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทร. 034-565-066 แฟกซ์ ต่อ 18
ปลัดเทศบาล ต่อ 16 สำนักปลัด ต่อ 18 กองคลัง ต่อ 20 กองช่าง ต่อ 22 แจ้งเหตุไฟไหม้ 034-565-223