ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 162
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำทิ้งข้างร้านอาหารไกลกรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2564
ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กันยายน 2564
ซื้อสารส้มใสชนิดก้อน (ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2564
จ้างปรับปรุงที่จอดรถจักรยานยนต์หน้าสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2564
ซื้อเครื่องกรองน้ำสแตนเลสพร้อมสารกรองน้ำ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๓๑๗๘ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กันยายน 2564