การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Displaying 1-3 of 3 results.
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการประเมินความเสี่ยงประจำปี 2564