ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ในวันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง