ประชุม คกก. จัดทำแผนเทศบาล60

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย จัดการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561- 2564 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย โดยมีนายไพโรจน์ ผ่องเกษม รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง