โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มให้แก่คณะกรรมการชุมชน ปี 60

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยจัดการอบรม โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มให้แก่คณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8,10-11 สิงหาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยศึกษาดูงาน จังหวัดปราจีนและจังหวัดนครนายก

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!