ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย (รายชื่อดังกล่าวคือ ผู้สูงอายุที่ได้มาลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้เมื่อปี 59) โดยเงินเบี้ยยังชีพจะโอนเข้าบัญชีผู้สูงอายุที่มีรายชื่อดังกล่าว ไม่เกิน 10 ตุลาคม 2560 จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง