แจ้งประชาสัมพันธ์โครการท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ขอประชาสัมพันธ์ "โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม การรวบกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยปกป้องและรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้นเทศบาลจึงขอประชาสัมพันธ์โครงการ และขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยท่านที่สนใจ มีความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการ สามารถรับใบสมัครได้ที่งานสาธารณสุข กองช่าง หรือโทรสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์ 034-565066 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมานี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง