ออกเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง-ผู้สูงอายุ-ผู้ยากไร้

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 มกราคม 2561 นางสัจจา ฝุกฝัด นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย นำคณะออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง-ผู้สูงอายุ-ผู้ยากไร้ ณ บ้านของนางสาวพะเยาว์ แก้วเรือง ซึ่งเป็นผู้สูงอายุและพิการไม่สามารถเดินได้ และลูกชายนายรุ่ง ภูฆัง ซึ่งได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อหลายปีก่อนทำให้พิการเป็นผู้ป่วยติดเตียง บ้านเลขที่ 365 ม. 3 ตำบลท่าเสา โดยนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือเบื่องต้น และได้ประสานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านที่ชำรุด ทรุดโทรมและช่วยเหลือในด้านอื่นๆ ต่อไป..

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง