ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง