ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ ประจำปีการศึกษา 2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-16 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย รายละเอียดและคุณสมบัติต่างๆ ตามเอกสารด้านล่าง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง