ประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่1

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ออกประชาคม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ในพื้นที่เทศบาลฯ ครั้งแรก ในวันที่21 ก.พ. 61 ณ วัดน้ำตก ซึ่งทำการประชาคมทั้ง 6 ชุมชน โดยได้พบปะกับประชาชน ทั้งนี้การลงพื้นที่ชุมชนในวันนี้ ได้สร้างความเข้าใจในการให้บริการประชาชน พร้อมรับทราบปัญหาเพื่อนำไปแก้ไขให้คุณภาพชีวิตของชาวชุมชนให้ดีขึ้น

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง