ประชาสัมพันธ์การออกบริการตรวจสุขภาพปอด (เอกซ์เรย์ปอด) ณ อบต.ท่าเสา

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเสา แจ้งประชาสัมพันธ์ การออกให้บริการตรวจสุขภาพปอด โดยเครื่องเอกซ์เรย์เคลื่อนที่ ณ อบต.ท่าเสา ในวันที่ 8-9 มีนาคม เวลา 09.00 - 15.30 น. จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทุกท่านที่สนใจ เข้ารับการตรวจเอกซ์เรย์ตามวันเวลาดังกลาว ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมานี้ค่ะ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง