โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้าง ปี 61

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย จัด "โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้าง" ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2561 และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!