วันเทศบาล 2561

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

24 เมษายน 2561 เทศบาลน้ำตกไทรโยคน้อย จัดงาน “วันเทศบาล ประจำปี 2561” โดย นายไพโรจน์ ผ่องเกษม รองนายกเทศมนตรี ประธานพิธีฯ อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย น.ส.พรสุดา มุสิกโปฎก ปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน มีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบที่มีส่วนร่วมพัฒนาเทศบาลฯ, พนักงานเทศบาลที่เสียสละอุทิศตนให้ทางราชการ รวมทั้ง กิจกรรม 5 ส สำนักงานเทศบาลฯ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง