ขอเชิญผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและศึกษาดูงานภายในประเทศ ประจำปี 2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

งานพัฒนาชุมชน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวน ท่านผู้สูงอายุ เข้าร่วม "โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและศึกษาดูงานภายในประเทศ" ▶️ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 (อบรม) ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 (ดูงาน)◀️ โดยท่านผู้สูงอายุที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการสามารถมาแจ้งรายชื่อได้ด้วยตนเองที่งานพัฒนาชุมชน 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!