สำรวจข้อมูลคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตนเอง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยได้จัดทำแบบสำรวจข้อมูลคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตนเอง เพื่อนำผลการสำรวจความคิดเห็นจัดทำฐานข้อมูลและประสานกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ต้องการใช้บริการ โดยผู้พิการที่อยู่ในเขตเทศบาลท่านใดที่สนใจสามารถมากรอกแบบสำรวจได้ที่งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 นี้ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน (รายชื่อผู้พิการที่ได้ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาล จำนวน 66 คน โดยท่านใดสนใจสามารถมากรอกแบบสำรวจได้ที่เทศบาลนะคะ)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง