โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่1/2561

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

25/10/2561 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ได้จัดทำโครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะปรึกษาหารือ การจัดกิจกรรมทำร่วมกันในหนึ่งเดือน/หนึ่งครั้ง และในครั้งนี้ยังได้จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ และการคัดเลือกคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอีกด้วย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง