ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลร่วมกรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในเขตเทศบาล (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) กรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการกำกับติดตาม และพัฒนามาตรฐานเครื่องมือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
โดยสามารถคลิกที่ลิงค์ที่ให้ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะ 
ขั้นตอนในการกรอกแบบประเมิน
1.คลิ๊กที่ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/hu8ni0
2.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
3.คลิ๊กคำว่า "เข้าสู่ระบบ"
4.กรอบแบบประเมินตามระบบเมื่อกรอกเสร็จก็กดบันทึก

**ฝากประชาสัมพันธ์ต่อๆด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านและปรับปรุงการปฏิบัติงานของทางเทศบาลค่ะ

 
 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!