ประชุมผู้สูงอายุครั้งที่ 2 ประจำเดือน พ.ย. 61

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

15/11/61 เวลา 16.00 น.เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย จัดประประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน ให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะพูดคุยและได้ทำกิจกรรมร่วมกันในหนึ่งเดือน/หนึ่งครั้ง พร้อมทั้งในวันนี้ยังมีคุณหมอ จากโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเสา มาตรวจสุขภาพให้กับท่านผู้สูงอายุด้วย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง