ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี 2562"

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสาธารณสุข กองช่างขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมกิจกรรม "โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี 2562" โดยการเดินรณรงค์วันเอดส์โลก ในวันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เริ่มขบวนบริเวณหน้าน้ำตกไทรโยคน้อย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง