แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ขอประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษี โดยมีรายละเอียดดังนี้

* ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562
* ภาษีบำรุงท้องที่ 2 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2562
* ภาษีป้าย 2 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2562
* ใบอนุญาตฯ ก่อนวันหมดอายุ

ขอให้ผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีมาติดต่อชำระภาษีได้ ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น.- 16.30 น. หรือ โทร 034-565066

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง