ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาของตนเอง ทำให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้นจากเดิม และทำให้มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยจึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่านโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางและปฏิบัติตามระเบียบวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด และขอให้ทุกท่านเดินทางอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ **ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ** (ขอบคุณสื่อประชาสัมพันธ์จาก สสส.)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง