ขอเชิญชวนท่านผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ขอเชิญชวนผู้สูงอายุทุกท่าน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งผู้สูงอายุจะได้มาพบปะพูดคุยและได้ทำกิจกรรมร่วมกันในหนึ่งเดือน/หนึ่งครั้ง เทศบาลจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันและเวลาดังกล่าวจึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง