แจ้งประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยแจ้งประชาสัมพันธ์ การจัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 โดยจะทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลฯ ตามวันและเวลาดังนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง