แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยแจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ซึ่งได้หมดวาระลง จึงต้องทำการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนให้เป็นไปตามระเบียบ จึงขอให้ท่านที่อยู่ตามชุมชนต่างๆ ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตามวันและเวลาดังนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง