ขอรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนได้สวมใส่เสื้อสีเหลือง ตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ค. 62

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ขอรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนได้สวมใส่เสื้อสีเหลือง ตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ค. 62 เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีในหลวงรัชกาลที่ 10​ โดยพร้อมเพรียงกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง