เชิญร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนท่านผู้สูงอายุและประชาชน ร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักความเคารพและให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุพร้อมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ในวันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2562 ณ วัดน้ำตก ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง