การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนชุมชน

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย จัดทำ "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนชุมชน" ประจำปี 2562 โดยมีท่านนายกสัจจา ฝุกฝัด นายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดการอบรมในครั้ง พร้อมทั้งยังมีประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนทั้ง 6 ชุมชนเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ราชาวดี เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง