ประชุมหารือการจัดกีฬาชุมชน

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย เชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 6 ชุมชน เพื่อพูดคุยในเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง