โครงการส่งเสริมหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ " ประจำปี 2562

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

16-17 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย จัดทำ "โครงการส่งเสริมหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ " ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!