แจ้งการหยุดจ่ายน้ำประปา

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยการประปาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย แจ้งประกาศขอหยุดจ่ายน้ำประปาเพื่อล้างถังน้ำใส ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาขนาดบรรจุ 200 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง ในวันที่ 2 กรกฎาคม - 3 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 16.30 น. และช่วงหลังเวลา 16.30 น. จะเปิดให้ใช้น้ำได้ชั่วคราว จึงขอให้ผู้ใช้น้ำประปาสำรองน้ำไว้ใช้ ในวันและเวลาดังกล่าว การประปาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย จึงขอประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้น้ำได้ทราบเมื่อทำการล้างถังน้ำใสแล้วเสร็จจะทำการเปิดจ่ายน้ำให้บริการทันที ทางเทศบาลต้องขออภัย ในความไม่สะดวกในครั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 034-565066

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!