กำหนดลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงภายในบ้านเรื่อนประชาชน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย พร้อมด้วยกลุ่ม อสม. เทศบาลฯ กำหนดลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงภายในบ้านเรื่อนประชาชน ในเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมีกำหนดการดังเอกสารด้านล่าง จึงขอแจ้งประชาชนเตรียมสถานที่ก่อนออกพ่นหมอกควันดังต่อไปนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง