ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา62

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

12 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ร่วมกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลไทรโยค โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ชุมชนทั้ง 6 ชุมชน ร่วมเดินแห่เทียนพรรษา เพื่อนำเทียนถวาย ณ วัดน้ำตก วัดเกาะเจริญสุขาราม วัดท่าเสา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีของท้องถิ่นเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง