หน้าบ้านหน้ามอง 2562

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

ตามที่เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ได้จัดประกวดโครงการหน้าบ้านหน้ามอง ประจำปี 2562 โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาเป็นหลัก คือ "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหา" ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการประเมิน ไปเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศผลผู้ชนะการประกวด ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ชุมชนเขาโทน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชุมชนปากแซง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชุมชนอนามัย รางวัลชมเชย ชุมชนตลาด รางวัลชมเชย ชุมชนน้ำตก รางวัลชมเชย ชุมชนสถานีรถไฟ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง