โครงการส่งเสริมพัฒนาการนักเรียน ศพด.

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ระว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล โดยได้ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง