อบรมวินัยจริยธรรมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2562

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

4/9/2565 เวลา 09.00 น.สำนักปลัดเทศบาล จัดทำโครงการอบรมวินัยคุณธรรมจริยธรรมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง