ประชุมเร่งด่วน สปสช.

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย จัดประชุม ณ ห้องประชุมราชาวดี เพื่อหารือพิจารณาอนุมัติโครงการงบ สปสช. เทศบาลฯ กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง