กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

7 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย เข้าวัดเวียนเทียน ณ วัดน้ำตก เพื่อร่วมสืบสานพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา นอกจากนี้ กิจกรรมวันมาฆบูชาที่จัดขึ้นยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กเกิดความสนใจในพุทธศาสนา ตลอดจนพุทธประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาให้คงอยู่สืบไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง