รับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย รับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2563 จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ท่านผู้เป็นเจ้าของสุนัขและแมว ที่อยู่ในความดูแลของท่านมาขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ได้ที่งานสาธารณสุข กองช่าง (ชั้น 2) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อไปดำเนินการจัดซื้อวัคซีนให้กับบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ต่อไป 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง