หารือโครงการหน้าบ้านหน้ามอง 63

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

13/02/2563 เวลา 10.00 น. นายกฤษณะพัธณ์ พงศ์อัครจิรา ปลัดเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย เป็นตัวแทนท่านนายกสัจจา ฝุกฝัด ในการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำโครงการและหลักเกณฑ์การประเมินโครงการหน้าบ้านหน้ามอง ประจำปี 2563 โดยมีคณะกรรมการประเมินโครงการหน้าบ้านหน้ามอง เข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2 อาหารสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง