แจ้งรถเก็บขยะของเทศบาล ได้เกิดการชำรุด

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 รถเก็บขยะของเทศบาล ได้เกิดการชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ จึงส่งผลให้ ณ เวลานี้จึงไม่สามารถให้บริการจัดเก็บขยะภายในพื้นที่เทศบาลได้ชั่วคราว และคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ในการนี้ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ หากการซ่อมแซมรถขยะเสร็จเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ปกติดังเดิม เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยจะเร่งดำเนินการให้บริการจัดเก็บขยะตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในเหตุขัดข้องมา ณ โอกาสนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง