รับสมัครชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย เรื่อง รับสมัครชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทย เร่งให้แต่ละจังหวัดดำเนินการจัดตั้ง "ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ" ทั่วประเทศ เพื่อประจำแต่ละ อบต./ เทศบาล อปท. ละ 50 คน/แห่ง โดยท่านใดที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่งานป้องกันฯ ชั้น 1 ห้องสำนักปลัดเทศบาล ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 034-565066

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง