ปฐมวัยเกมส์ ครั้งที่ 2

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาสีหนูน้อย ประจำปี 2563 โดยมี นายไพโรจน์ ผ่องเกษม รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย สมาชิกสภาเทศบาล คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน พนักงานเทศบาล ร่วมกันจัดทำกิจกรรม ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กปฐมวัยสนใจการเล่นกีฬา และกิจกรรมกลางแจ้งเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง