แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่อง โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2563

ดังนั้นเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยได้รับทราบ เนื่องจากจะมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลออกไปฉีดวัคซีนให้ตามบ้านเรือนประชาชนและขอให้ท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยงช่วยอำนวยความสะดวกในการจับสัตว์เลี้ยง​ ขณะเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการฉีดวัคซีน​ โดยกำหนดการตามเอกสาร ด้านล่าง

-กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

-หากท่านใดที่ต้องการจะฉีดวัคซีนด้วยตนเอง สามารถมาขอรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ได้ที่งานสาธารณสุข​ กองช่าง ชั้น 2 (หากมารับด้วยตนเองเตรียมภาชนะใส่น้ำแข็งมาเพื่อแช่วัคซีนมาด้วยนะคะ) สามารถมารับได้ตั้งแต่เดือนเมษายน นี้เป็นต้นไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง