กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ได้กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน
ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่จะออกให้บริการเคลื่อนที่ ในการฉีดพ่นหมอกควัน

ในระหว่างวันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2563 และเพื่อความสะอาดปลอดภัยของทุกครัวเรือน จึงขอให้ทุกครัวเรือนปฏบัติดังนี้⬇️⬇️

☑️1. จัดเก็บเสื้อผ้าให้มิดชิด

☑️2. อาหารควรมีภาชนะปิดมิดชิด หรือ เก็บใส่ตู้กับข้าวให้มิดชิด

☑️3. เด็ก คนชรา ผู้ป่วย ควรนำมาอยู่ข้างนอก หรือ ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก

❇️ ทางเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อยจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ และต้องขออภัยในความไม่สะดวกแก่ทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง