ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามลิงค์ด้านล่าง หรือสแกน QR Code ได้เลยค่ะ

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/hu8ni0

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง