ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2563

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

28/5/2563 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมราชาวดี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง