โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ปี 2563

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ได้จัดทำโครงการป้องกันเด็กจมน้ำประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ผู้ปกครอง ได้มีความรู้ในการกู้ชีพ/ ปฐมพยาบาล การดูแลบุตรหลานเมื่ออยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือพื้นที่เสี่ยง เป็นต้น

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง