โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ​ ประจำ​อปท.

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

อำเภอไทรโยค​ ร่วมกับ​ ทต.น้ำตกไทรโยคน้อย​ ทต.ไทรโยค​ อบต.ท่าเสา​ และอบต.วังกระแจะ​ ได้จัดทำโครงการบูรณาการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​ อ.ไทรโยค​ จ.กาญจนบุรี​ รุ่นที่​ 2​ ขึ้น​ระหว่างวันที่​ 22-24​ กรกฎาคม​ 2563​ ณ​ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหิดล​ วิทยาเขตกาญจนบุรี​ จังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น และสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะ​ ความรู้ ในการจัดการภัยพิบัติอันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง